Saltar a continguts

gòTIC Ajuntament de Tàrrega

Navegació

Menú principal

Situar-se

Mapes 1.0

Institut Cartogràfic de Catalunya
Consulta i descarrega mapes i ortofotos de Catalunya.

Visor SigPac. Ministeri d’Agricultura
El Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre administratiu de caràcter públic i una base de dades que conté ortoimatges aèries i dades geogràfiques i d'usos de cada parcel·la de terreny susceptible de beneficiar-se d'ajudes comunitàries.

Visor SIMA
Servei d’informació interactiu de consulta de dades ambientals de Catalunya.

Mapes 2.0

Google Maps
Google Maps (durant un temps anomenat Google Local) és un servei de cartografia en línia gratuït de Google, disposa d'una interfície d'usuari amb zoom. Ofereix mapes i imatges reals provinents de satèl·lits i avions, que es poden consultar des del web de Google Maps o com a incrustacions a terceres webs a través de l'API de Google Maps.

Bing Mapes
Servei de cartografia en línia gratuït de Microsoft.

Yahoo Maps
Servei de cartografia en línia gratuït de Yahoo.

OpenStreetMap
És un projecte col·laboratiu per crear mapes de contingut lliure usant dades obtingudes mitjançant dispositius GPS i altres fonts de dades. Les dades dels mapes (coordenades) i les imatges obtingudes amb elles es lliuren sota la llicència Open Database License.